Na  apatinskom šetalištu kraj Dunava juče je bilo življe i veselije nego ikad. Na terenu zmeđu...