Prepoznajući potrebu za rešavanjem pitanja poput siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti, Gneralna...

Centar za socijalni rad Кula, u saradnji sa STŠ „Mihajlo Pupin“, povodom Svetskog dana socjalne...