U skladu sa evropskim ekološkim standardima, sve opštine u našoj zemlji do 2025. godinemoraće...