Nakon što je  u Briselu proglašena za školu ambasadora projekta STEM school label, krsturskaOsnovna...