025 info, ostvario je pravo na sredstva iz budžeta grada Sombora u iznosu od 500.000 dinara.  Nvac...