Grad Sombor je za svoje građane pripremio nekoliko besplatnih sadržaja u oktobru.