Manifestacija ,,Somborska vinska jesen”, ove godine, održaće se 2. i 3. oktobra u atrjumu...