Opština Apatin je konkurisala i dobila bespovratna sredstva u vrednosti od tri miiona...