U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirana je 21 saobraćajna nzgoda...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 12 saobraajnih...

U toku prethodne nedelje, prema saopštenju Policijske uprave u Somboru, na području ove uprav...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda ukojima...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda ukojima...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je osam saobraćajnih nezgodau...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je devet saobraćajnih nezgod...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 12 saobraćajnih nezgoda ukojima...