U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 10 saobraajnih...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 18 saobraajnih...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 13 saobraajnih...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je sedam saoraćajnih...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 12 saobraajnih...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 18 saobraajnih...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 17 saobraajnih...

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 12 saobraajnih...