U Sivcu su počeli radovi na sanaciji objekta Dečijeg dispanzera koje finansira Pokrajinski ekretarijat...