U akciji Zasadi drvo, volonteri i zaposleni u JP Vojvodinašume će 3.novembra,...