Ugovori za devet korisnika subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorijeteže...

U okviru programa Podrška EU inkluziji Roma u Srbiji – osnaživanje lokalnih zajdnica...

Za javni poziv na nivou Grada Sombora za dodelu subvencije za zapošljvanje...

Opštinska uprava Opštine Odžaci je i ove godine, na osnovu Lokalnog akcionog pana...

Cene rominga u regionu biće znatno snižene od 1. jula. Minut razgovora za odlazne pozive, prema najvi...

Napadi na porodicu Vučić, koji se inteziviraju nakon, sada je već i njima jasno, potpunog fijaska vezanog za pokušaj rušenja vlast...