Opština Kula učestvuje u programu Reforma poreza na imovinu koju finansira Swiss...

U okviru programa švajcarske vlade "Reforma poreza na imovinu" završen je popis nekretnina, a rajem...

„Reforma poreza na imovinu“ u opštini Kula je u toku, a popisivači trenutno na terenu od 7...

Program „Reforma poreza na imovinu“ sprovodi se u 45 jedinica lokalne samouprave među kojima je igrad...

Komisija za izbor popisivača na terenu, u okviru projekta „Reforma poreza na imovinu“, raspisala e...

Apatin je jedna od 45 lokalnih samouprava u celoj Srbiji koja je izabrana da učestvuje u projektu švajarske...

Opština Odžaci jedna je od 45 opština u Srbiji koje su izabrane na konkursu za realizaciju projkta...