Poslednjih nekoliko blogova U pokretu bavili smo se manifestacijama po manjim sredinama u Vojvodini. Neke od jih...