U međunarodnom projekatu Put oko sveta u razglednicama, koji je počeo još u septembru proˇle...