Opština Apatin kao nosilac projekta je u saradnji sa apatinskim Domom za stare i penzinere...

Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje posreduje za nekoliko radni...

 I ove nedelje Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje posreduje za sledeće poslove: -      &nbs;...

Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje i ove nedelje posreduje za nekoiko...

Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje posreduje za nekoliko radnih...

Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje posreduje za nekoliko radnih...

Somborska filijala Nacionalne služba za zapošljavanje ove nedelje posreduje za nekolio...

Somborska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje ove nedelje posreduje za nekoliko radnih...