Sektor preduzetništva PKS otvorio je u Kuli, Šalter za preduzetnike, pvi...

U nameri da promoviše i poveže srpske kompanije sa kineskim partnerima, PKS-RPK Sombor je usaradnji...

U okviru e-Skills Week Regionalna privredna komora Sombor ogranizuje polaganje kurseva ECDL - Evropska kompjuterska licenca ili GCL - Globalna privedna...

U organizaciji PKS – Regionalna privredna komora ZBUO, 22. februara i 28. februara, od 11 do 15.30 sati,održaće...

Sagledavajući mere aktivne politike zapošljavanja koje su sprovedene tokom 2018. godine, Savet za zaošljavanje...

Regionalna privredna komora Sombor poziva sve privrednike sa teritorije Zapadnobačkog okruga da se prijave zaedukativno...

Lokalna samouprava i PKS-RPK Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor bili su domaćini radnog sastanka sa privrenicima...

Regionalna privredna komora Zapadnobačkog upravnog okruga Sombor poziva sve zainteresovane da se prijave naobuku...