Sa Crvenoarmejskog groblja u Somboru uzet je grumen zemlje koji će biti poslat u Rusiju i biti deo akcije...