Put Motel-Vagoni koji je ovih dana po projektu trebao biti završen, još nije ni poče...

U Kuli je toku sprovođenje druge faze projekta Reforma poreza na imovinu, kako bi uešće...

JKP Prostor Sombor kao Upravljač puta na teritoriji opštine Sombor, obaveštava građane da će se u nedlju,...

Gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović i načelnica gradske uprave Helena Roksandć...

Miroslav Kovačić, gradski većnik za oblast komunalne delatnosti i investicija u Somboru, potpisa...

U okviru prekograničnog projekta Aktivne devojčice u koji je uključena i Opština Aptin,...

U okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, Opˇtina...

U kabinetu predsednika Opštine Kula, Damjana Miljanića, održan je sastanak predstavnika op&saron;tina...