Prvi sastanak partnera u okviru projekta Ketering usluga održan je u Barcelosu, u...