Izletom apatinskih srednjoškolaca u SRP Gornje podunavlje, završen je prvi deo projekta ,,Apatinmoj...

Oko tridesetak apatinskih srednjoškolaca uključilo se u novi projekat Kancelarije za mlade opštne...

U toku ove jeseni Centar za kulturu i obrazovanje Sonta inicirao je formiranje mreže učeničkih parlamenat...

Jedan od glavnih prioriteta opštine Apatin uz brojne investicione projekte, ove godine su bila i ulagnja...

Apatinska pivara je, u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti, a u okviru edukativnog projekta „Reiklirajte...