Juče je održana međunarodna manifestacija Ultramaraton Baja Sombor koji predstavla...

Direktori Srednje Ekonomsko-trgovinske škole iz Kule, Marina Džakula/strong>,...

U okviru prekograničnog projekta Aktivne devojčice u koji je uključena i Opština Aptin,...

U okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, Opˇtina...

Gradu Somboru dodeljena je nagrada za doprinos razvoju informaciono-komunikacione pristupačnsti....

Gradovi Leskovac, Sombor, Smederevo, Loznica i beogradska opština Vračar dobitnici su

Zamenik gradonačelnice Antonio Ratković, direktorka Srednje ekonomske škole Sombor Ntalija...