Direktori Srednje Ekonomsko-trgovinske škole iz Kule, Marina Džakula/strong>,...

U okviru prekograničnog projekta Aktivne devojčice u koji je uključena i Opština Aptin,...

U okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, Opˇtina...

Gradovi Leskovac, Sombor, Smederevo, Loznica i beogradska opština Vračar dobitnici su

Zamenik gradonačelnice Antonio Ratković, direktorka Srednje ekonomske škole Sombor Ntalija...