Elektronsko podnošenje prijava za naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine 2019/2020 dostupno je od danas. a...

Zbog povećanog interesovanja nezaposlenih lica za javne pozive kojima se dodeljuju subvencije za samozapošljavnje,...

Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstva...

U nedelji Crvenog krsta važno je podsetiti na brojne volontere koji su se nesebično angažovali tokm...

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara koji je stupio na snagu 15. decembra 2018. goine...

Poštovaoci Dunava, i svega što ova reka sobom nosi, ne bi trebalo da na svojoj ruti izostave Apain,...