Sektor preduzetništva PKS otvorio je u Kuli, Šalter za preduzetnike, pvi...

Predsednik Opštine Kula Damjan Miljanić održao je sastanak o uspostavljanjujedinstvenog...