Кomisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade raspisala je JAVNI...