U Kuli je toku sprovođenje druge faze projekta Reforma poreza na imovinu, kako bi uešće...

Odavanjem pošte nedavno preminulom predsedniku Skupštine Grada Sombora primarijsu...

Кomisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade raspisala je JAVNI...

Radna grupa za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o tro&scaon;enju...

Prikupljanje predloga za projekat „Participativno budžetiranje 2019“, okončano je 20. oktobra. Sekretari...

Objavljen je javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja koja neguj...

Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade raspisala je javni pozi...

Radi usaglašavanja sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o preškolskom vaspitaju...