- Baš kako je završena prošla, započeta je i nova 2019. godina, među sugrađanima, sa malim znaom...