Za kontinuirano učešće na Krosu RTS-a i za podršku Obrazovnom krugu, uručene su nagrade gradoačelnici...