Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za prvi kvartal 2020. godine ističe sutra, 4....