Opština Apatin je jedna od 45 lokalnih samouprava u Srbiji koja učestvuje u rojektu...

Obveznici koji vode poslovne knjige dužni su da do 31. marta 2019. godine podnesu poresku prijavu na porez naimovinu...

Vlasnici parcela kuća, garaža i sličnih nepokretnosti koji su istovremeno i obveznici poreza na imovinu od aredne...

Ovih dana građani opštine Apatin su dobili uplatnice za porez na imovinu i to za 2018. i prvu ratu za 019....

Odeljenje lokalne poreske administracije izdalo je rešenja za porez na imovinu fizičkih lica za 2018. odinu,...