U Centru za socijalni rad u Apatinu usled aktuelne situacije sa koronavirusom u nascaron;oj...