Radovi na proširenju saobraćajnice državnog puta prvog reda u Crvenki i lokalnog...