Na redovnom zasedanju Skupštine Stalne konferencije gradova i opština, u Beograu,...

I pored velikih izazova sa kojima se suočavaju mladi - visoka stopa nezaposlenosti, odliv mozgova, iska...

Šta su evropski projekti i šta donose? Može li jedna mala opština konkurisati za njih? Kkvi...