Nacionalna služba za zapošljavanje - Filijala Sombor organizuje dve obuke od...

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike  u poslovnju...

Po programu podsticaja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanj...

Regionalna razvojna agencija Bačka tokom jula će organizovati obuke za preduzetnike. Obuka omarketingu...

Sve proizvodne kompanije u Srbiji imaju priliku da uz pomoć države obnove svoje mašine i alate, a onikoji...

Ako niste primetili, poslednjih dana je zatoplilo. Kada zatopli, nekoliko stvari počinje da se dešava. Razne ivotinje...

Ronjenje je zanimljiva aktivnost koju mnogi propuštaju kada se upute na letovanje. Osim što pruža pogle...