Jedna od najsadržajnijih i najlepših apatinskih ulica. Ulica koja ima važno mesto u prošlosti, ništa manje u sadašnjoti...