Na Pedagoškom fakultetu u Somboru osnovan je Pedagoško – edukativni razvojni centar (PERCE...