U Palati Srbija, u Beogradu, gradonačelnica Dušanka Golubović je u ime grada Sombora potpisala ugovorza...

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i deset godina postojanja Nacionalne organizacije osoba sa ivaliditetom,...