Od početka juna realizuje se projekat pod nazivom Gde je ruralni omladinski rad u Srbiji? čiji je nsilac...

Rezultati više istraživanja koje je Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada (NAPO)...

Apatin je dobio prvog omladinskog radnika validiranog od strane Nacionalne asocijacije praktičara omladinskg...

Somborski edukativni centar u saradnji sa Evropskom omladinskom fondacijom Saveta Evrope...