U sklopu akcije uspostavljanja mreže atarskih puteva, izvršeno je omeđavanje atarskog puta br. 3570 i3588...

Zbog učestalih uzurpacija atarskih puteva koji su u javnoj svojini grada Sombora, lokalna samouprava je u skldu...