Građani Opštine Odžaci mogu da ostvare pravo na jednokratnu i bespovratnu pomoć u orevnom...

Centar za socijalni rad Sombor će u 2019. godini obavljati svoju redovnu delatnost, kako poslove sa avnih...

Najveće troškove za grejanje u ovoj grejnoj sezoni (prema cenama energenata iz septembra 2013.) imaće domaćinstva koja se greju na lož uje,...

Početak grejne sezone ove godine zadaće glavobolje svima koji nisu obezbedili ogrev na vreme. Pored poskupljenja od 20% ogrevnog drveta građani e...

Pred stovarištima za ogrev u Vojvodini vladaju sve veće gužve jer je poslednji trenutak da se oni koji se greju na ugalj i drvo snabdeju orevom.