Opštinska uprava Opštine Odžaci raspisala je Oglas za javno nadmetanje

Opštinska uprava Opštine Odžaci raspisala je Oglas za javno nadmetanje

Svako ko je uključen u digitalnu sferu – a tu spada većina nas – svestan je da se svet tehnologije nprestano...

Raspisan je javni oglas za davanje na korišćenje građevinskog zemljišta u radnoj zoni u Odžacma...

JКP „Prostor“ Sombor, na zahtev zainteresovanog fizičkog ili pravnog lica, donosi odobrnje...

Na osnovu člana 6. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup tvari...