Nacrt Odluke o određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Sombora bio je na javnoj raspravi u perioduod...