Dosadašnji brojevi Doma zdravlja Odžaci promenjeni su usled postavljnja...

Građani Srbije će od 21. maja, kada pozivaju službe hitne pomoći, vatrogasaca i policije, ispred dvocifrenih brojeva 94, 93 i 92 morati da dodau...