Gradska uprava grada Sombora u okviru Gradskog uslužnog centra (prijemna kancelarija i pisarnica), šalter 2. i3.,...