U Kulturno-umetničkom društvu Carza u Apatinu tokom septembra traje upis novih članoa...