Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Poštnske...

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja će sutra, 20. februara počei...

Isplata posebne novčane naknade za januar 2020. godine, zaposlenima kojima nedostaje do 5 goina...

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da će isplata...

Nacionalna služba za zapošljavanje danas, 15. januara, vrši isplatu posebne novčane naknae...

Nacionalna služba za zapošljavanje će danas, 12. decembra, isplatiti posebnu...

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će u četvrtak, 14. ovembra...

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će u ponedeljak, 14. oktobra...