Gnusne laži iznose se samo iz razloga jer je predsednik najavio borbu države protiv organizovanog kriminala i maije