Vlada Srbije donela je Uredbu o pravu na mesečno novčano primanje za vreme nezaposlenosti ratnih vojnih invaida...