Pariz, 15.05.2019 – U prvom kvartalu 2019. godine, Crédit Agricole Grupa objavila je neto prihod od 1.435 mliona...

Crédit Agricole Grupa ostvarila je neto prihod u ukupnom iznosu od 6,8 milijardi evra u 2018. godini, ˇto...

Poreska uprava saopštila je da je povećan iznos PDV-a koji se refundira za kupljenu hranu i opremu za ebe,...

Pariz, 09.11.2018 – Crédit Agricole Grupa je u trećem kvartalu 2018. godine ostvarila neto priho...

Crédit Agricole Grupa je u drugom kvartalu 2018. godine ostvarila je neto prihod u iznosu od 2,1 milijade...

Opšte je poznato koliko je naša birokratija shvatljiva prosečnom stanovniku Srbije. Šta god treba da uradimo, bilo da je u pianju...

U 2013. godini, građani mogu da očekuju niže cene hrane koja se uvozi iz Evropske unije, a imaće i mogućnost da se više zaduže u bankaa,...

Roditelji od danas imaju pravo na povraćaj PDV-a na opremu i hranu za bebe, jer je na snagu stupila odredba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o DV-u.