Probuditi se sa bubuljicom na licu baš i nije način na koji ste želeli da započnete dan. I dok padate u skušenje...